Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referát primátora

Referát primátora mesta


Ing. Anna Zahoranská – sekretariát primátora mesta Dobšiná      

tel.: 058/4880512 – MsÚ, ústredňa, mobil: 0905 249 547, e-mail: primator@dobsina.sk

Mgr. Jana Lenkeyová – projekty   

tel. 058/4880525, mobil: 0918653658, e-mail: jana.lenkeyova@dobsina.sk

Bc. Darina Chovancová – projekty a regionálny rozvoj

tel.: 058/4880530, mobil: 0917668932, e-mail: darina.chovancova@dobsina.sk

Referát p r i m á t o r a:
• vedie protokol sekretariátu primátora
• pomáha mu pri tvorbe príslušných podkladov a materiálov
• pripravuje porady primátora mesta a vyhotovuje z nich zápisy,
• príjem elektronickej pošty primátora mesta a odosielanie príslušným zamestnancom
• vedie príručnú registratúru sekretariátu primátora mesta a vybavuje jeho administratívnu agendu
• vybavuje agendu žiadostí o prijatie do zamestnania
• zabezpečuje materiálne vybavenie pre prácu MsZ a MsR a jeho orgánov, zasielanie materiálu poslancom elektronicky aj v papierovej forme
• vyhotovuje uznesenia MsZ a zodpovedá za ich zverejnenie na úradnej tabuli mesta a odoslanie informatikovi na zverejnenie na internetovej stránke mesta
• vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí MsR a MsZ zodpovedá za úschovu originálov zápisníc
• zodpovedá za úschovu originálov uznesení MsZ
• zodpovedá za úschovu originálov VZN
• vyhotovuje výpisy z uznesení
• vedie evidenciu zápisov zo zasadnutí komisií zriadených pri MsZ
• predkladá mzdovej účtovníčke podklady na vyplatenie odmien pre poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ
• zabezpečuje agendu prevádzky motorových vozidiel
• vedie evidenciu skladových zásob reklamných predmetov
• zabezpečuje reprezentačné nákupy


 


Úvodná stránka